Zapraszamy do luksusowego obiektu na granicy dzielnic Ursus i W3ochy doskonale skomunikowanego z centum Warszawy.

Komunikacja samochodowa
Dojazd z Atrium Skorosze do Dworca Centralnego Alejami Jerozolimskimi zajmuje w zale¿no¶ci od ruchu 10-15 minut. Na lotnisko Okêcie dojedziemy w 15 minut. Na Bemowo dojedziemy w 15 minut nowowybudowan± Alej± 4 czerwca 1989r. Inwestycja znajduje sie w pobli¿u wêz³a Salomea, sk±d wyjazd z Warszawy poprzez Janki zajmie 10 minut a wjazd na Po³udniow± Obwodnicê Warszawy (S2) 3 minuty.

Komunikacja autobusowa
300 m od inwestycji, przy ulicy Ry¿owej, znajduj± sie przystanki autobusowe z bezpo¶rednim dojazdem do centrum. Dojazd do dworca Centralnego autobusem zajmuje 30 minut.

Szybka Kolej Miejska
Stacja PKP Ursus znajduje sie w odleg³o¶ci 3 km od inwestycji. Do stacji Warszawa-¦ródmie¶cie SKM jedzie 19 minut, czyli krócej ni¿ metro ze stacji Kabaty lub M³ociny do stacji Warszawa-Centrum.

Pozwolenie na uytkowanie

W dniu 26 czerwca 2019 r. Pastwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie udzieli pozwolenia na uytkowanie dla budynku mieszkalno-usugowego Atrium Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 4 w Warszawie. Decyzja jest prawomocna.